Spara utan insättningsgaranti

Att spara utan insättningsgaranti ger högre ränta än på klassiska sparkonton – men till högre risk.

Nedan presenteras några exempel på fasträntekonto och andra sparformer utan den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonto hos SaveLend

Hos SaveLend kan fasträntekonto öppnas. Bind pengarna i 12 månader och få 6 % i ränta. Säkerhet via Savelends kapitalskydd

  • 6 % i ränta
  • Bunden ränta i 12 månader
  • Minst 10 000 kronor

Exempel: 20 000 kr i ett år ger ca 1200 kr i ränta  (6%). Investeringen omfattas inte av insättningsgaranti.

Läs mer på Savelend.se

Lån till projekt i U-länder

Hos Trine sker utlåning till solpanelsprojekt i U-länder. Lånen har fast ränta på mellan 5 – 10 % och löper på 1-2 år.

Spara i lån men utan insättningsgaranti. Däremot är första insättningen, på 1000 kronor, skyddad av Trines garanti.

  • 5 – 10  % i ränta
  • Utlåning i EUR eller USD
  • Minst 1000 kronor

Exempel: 20 000 kr i ett år ger ca 1200 kr i ränta  (6%). Investeringen omfattas inte av insättningsgaranti.

Läs mer på Trine.se

Lån till fastigheter

Hos Kameo lånar fastighetsföretag pengar från privatpersoner. Få fast ränta under 1 – 3 år. De flesta lånen har fastigheter som pant. Lägst att investera är 500 kronor.

  • 5 – 10  % i ränta
  • 1 – 3 år
  • Minst 500 kronor

Exempel: 20 000 kr i ett år ger ca 1600 kr i ränta  (8%). Investeringen omfattas inte av insättningsgaranti.

Läs mer på Kameo.se

Spara utan insättningsgaranti – Vad innebär det?

Att välja bort insättningsgarantin innebär att du kan få en betydligt högre ränta. Men det är mycket viktigt att man är införstådd med den risk som dessa konton har. Det kan hända, och har hänt vid flera tillfällen, att företag som erbjuder dessa konton går i konkurs och att alla pengar som sitter på konton hos dem förloras.

Spara därför aldrig mer pengar på ett konto utan insättningsgaranti än du har råd att förlora. Se det snarare som en investering än ett sparkonto.

Jämför alltid de olika alternativen utifrån följande:

Spara med olika hög ränta

De olika sparalternativen som presenteras ovan ger en årlig ränta på cirka 6 – 10 %. Det är alltså relativt stor skillnad mellan dem i avkastning.

Självklart kan hög avkastning vara lockande men som med alla investeringar, utan insättningsgaranti, speglar avkastning risknivån. En jämförelse här visar skillnaden mer konkret.

Kameo Risk vs SaveLend Risk

Om du investerar i ett fastighetslån hos Kameo är risken helt och hållet knutet till det fastighetsbolag som lånar pengarna. För denna risk får du 8 – 10 %.

Får de betalningsproblem så kommer amortering och ränta utebli. Går de i  konkurs kan återbetalning helt utebli och du får en kreditförlust.

Hos SaveLend Fasträntekonto kommer dina pengar att investeras i lån hos flera olika låntagare. Risken att samtliga dessa, samtidigt, inte kan återbetala pengarna är mycket liten.

Skulle en låntagare inte betala täcker dessutom SaveLends garantifond upp för förlusten. Det finns därmed ingen kreditrisk på samma sätt.

Uttag i förtid

I samtliga tre alternativ ovan är sparade pengar låsta i ett antal år. Minst tid är det hos SaveLend med 1 år. Något uttag kan alltså inte ske i förtid. Däremot är det viktigt att jämföra under hur lång tid som pengarna är låsta och hur de återbetalas.

Beloppsgränser

Det varierar även hur stort belopp som minst behöver sparas. Vid sparande i SaveLends fasträntekonto krävs minst 10 000 kronor, hos Kameo minst 500 kronor och hos Trine minst 1000 kronor.