Jämföra Sparränta utan insättningsgaranti

Sparkonto utan insättningsgaranti finns inte längre i Sverige. Ett alternativ är att investera i olika lån och få ränta på detta sätt.

Nedan presenteras tre olika låneformer att investera i och dess förväntade avkastning. Vill du läsa om hur sparkonto utan insättningsgaranti fungerade förr – scrolla längre ner.

 

Investera i solenergianläggningar

 • 4 – 8 % ränta
 • Lån till projekt inom solceller
 • Svenskt företag
 • Bra för miljön

Exempel: 20 000 kr i ett år ger ca 1 000 kr i ränta  (5 %). Investeringen har ingen insättningsgaranti. 

 

Investera i fastighetslån

 • 5 – 15 % i ränta
 • Fastigheter med säkerhet
 • Finns även i Norge och Danmark

Exempel: 20 000 kr i ett år ger ca 2 000 kr i ränta  (10 %). Investeringen omfattas inte av insättningsgaranti.

 

Investera i olika låneformer

  • 8 – 10 % i ränta
  • Investera i privatlån, fastighetslån m.m.
  • Automatiserad riskspridning

Exempel: 20 000 kr i ett år ger ca 2 000 kr i ränta  (10 %). Investeringen omfattas inte av insättningsgaranti.

Ett exempel kan nämnas från september 2017 då det gick att få ca 0,50% på ett rörligt konto med garanti – men hela 6,5% utan garantin. Låstes pengarna i tre år var räntan hela 10% per år.

Få dina sparpengar att växa

Att välja bort insättningsgarantin innebär alltså en betydligt högre ränta. Men det är mycket viktigt att man är införstådd med den risk som dessa konton har. Det kan hända, och har hänt vid flera tillfällen, att företag som erbjuder dessa konton går i konkurs och att alla pengar som sitter på sparkonton hos dem förloras.

Spara därför aldrig mer pengar på ett konto utan insättningsgaranti än du har råd att förlora. Se det snarare som en investering än ett sparkonto.

Jämför alltid de olika alternativen utifrån följande:

Ränta

Skillnaden är ganska stor mellan olika företag som erbjuder sparkonto utan insättningsgaranti. Det lönar sig alltså att jämföra även om man absolut bör jämföra andra punkter än enbart räntan. För att visa på ränteskillnaderna kan ett exempel visas från 2017:

Akelius Spar gav 1,5% på ett konto med fria uttag och 3,5% om pengarna låstes under 3 år.

4Spar gav 6,5% på ett konto med fria uttag och 10% om pengarna låstes över 3 år.

Uttag i förtid

Det varierar kraftigt mellan företagen vad som gäller vid uttag i förtid. Ett exempel kan tas från Akelius Spar som tillåter två uttag utan avgift per år. Detta trots att det är bindningstid på kontot. Dessutom går det att ta ut pengar flera gånger men då kostar det 0,5% av detta belopp men minst 50kr.

Ett annat exempel kan tas från 4Spar. Här går det inte att göra uttag i förtid. Ända möjligheten är att göra en förtida lösen vilket betyder att kontot stängs ner och hela beloppet betalas ut. I så fall betalas inte upplupen ränta ut.

Risk för konkurs?

Att dessa sparkonton ger så hög ränta beror på den förhöjda risken. Risken handlar då om att företaget går i konkurs (eller att pengar förskingras) och att insatt kapital därmed förloras. Med andra ord är det framförallt en bedömning av företagets risk att gå i konkurs som avgör risken med investeringen.

Det finns några faktorer att ta hänsyn till:

För det första är det företagets ålder där ett företag som funnits länge på marknaden till stor sannolikhet har stabilare ekonomi än ett nystartat företag.

För det andra är det hur företaget väljer att investera de insatta medlen. Det finns exempelvis företag som väljer att investera i fastigheter, andra i värdepapper eller så kallade snabblån.

För det tredje kan man kontrollera om företaget är en del i en större koncern vilket skulle kunna skapa en ekonomisk stabilitet.

Beloppsgränser

En punkt som kan avgöra val av sparkonto är gränser för insättning. Det finns konton där minsta insättning är 100kr men även de där lägsta beloppet är 1000kr. I det fall som bindningstid väljs brukar beloppsgränserna generellt vara högre.

Det finns däremot alltid en gräns på 50 000kr för dessa konton. Så länge som ett inlåningsföretag erbjuder sparkonto utan insättningsgaranti finns det en lag som begränsar totalbeloppet.

Det innebär att en person maximalt kan sätta in 50 000 hos vardera företag. De som vill spara större summa få helt enkelt öppna konton hos flera olika företag med dessa konton.

(All fakta från september 2017)