Jämföra Sparränta på kreditkort

Sparränta på kreditkort är den ränta som ges på insatt kapital på kortet. Räntan är ofta betydligt högre än vad som ges på ett vanligt sparkonto. Däremot brukar det finnas vissa begränsningar kring denna höga sparränta.

 

Gratis kreditkort – Ränta & Bonus

 • 0,75 % ränta
 • Upp till 150 000 kr
 • 0 kr i årsavgift
 • Upp till 2 % återbäring

Exempel: Spara 100 000 kr – Få 750 kr per år

 

2 % i ränta – Gratis kreditkort

 • 2 % insättningsränta
 • 0 kr i årsavgift
 • Max insättning 15 000 kr
 • 0,5 % i bonus på alla inköp

Exempel:15000 kr i ett år ger 300 kr i ränta  

 

Eller hög bonus?  Komplett

Läs mer eller teckna
 

1-2 % i Bonus

  • 2 % på E-handel
  • 1 % på övriga inköp
  • 0 kr i årsavgift
  • Ingen insättningsränta

Exempel: Spendera 8000 kr per månad. Få 960 – 1820 kr per år i återbäring

Kreditkort med sparkonto / sparränta

Den ränta som främst förknippas med kreditkort är utlåningsräntan. När fakturan ska betalas kan kortägaren välja att betala hela beloppet eller delbetala detta. Väljs delbetalning uppkommer en utlåningsränta som ofta är kring 15%. Men en hel del kreditkort har även en inlåningsränta. Pengar kan sättas in på kortet och dessa ger därmed ränta.

Högre än på banken

Ofta, men inte alltid, är den sparränta som ges på kreditkort högre än den som ges på sparkonton hos banker och kreditbolag. En orsak är att kreditkortsföretagen tjänar så mycket på deras utlåningsränta att de kan ”ge tillbaka” en del i inlåningsränta. Dessutom får bankerna intäkter från de butiker där korten används vilket gör att de tjänar mer pengar på att kunden har ett kreditkort än ett bankkort. I kampen om kunderna blir därmed en hög inlåningsränta en konkurrensfördel.

Jämföra Sparränta på kreditkort

Begränsningar

På de kreditkort som har inlåningsränta finns ofta speciella begränsningar. Ett exempel är kort som har en gräns på insatt kapital på 15 000 kr. Även om räntan är hög så blir den årliga ränteintäkten inte speciellt stor när det sparade kapitalet maximalt får vara 15 000 kr.

En annan slags begränsning är årsavgiften. Vissa kort som har inlåningsränta har årsavgift. De som enbart vill åt inlåningsräntan måste därmed betala en årsavgift på kortet som många gånger ”äter” upp vinsten med räntan.

Kan ge tillgång till sparkonto med hög ränta

Ytterligare ett alternativ är att man får tillgång till ett speciellt sparkonto på en bank om ett specifikt kreditkort tecknas. Detta är då ett sparkonto som har högre räntesats än liknande sparkonton på banken. Visserligen är det fel att säga att denna ränta är på kreditkortet men det är ändå kreditkortet som ger tillgång till ränta.

Skapar högre ”kredit”

Genom att sätta in pengar på ett kreditkort skapas möjlighet att handla för större summa kommande månad. En person kan exempelvis ha en kredit på 20 000 kr på kortet. Om en insättning sker på 10 000 kr direkt efter att föregående kredit balanserats kan köp ske för 30 000 kr kommande månad. Först dras det av den förinbetalade summan och därefter den beviljade krediten. Detta kan visserligen ske på alla kreditkort men genom att välja ett kort med hög inlåningsränta ges en liten ”bonus” på det insatta kapitalet.