Jämföra snittränta

Idag finns ett krav som säger att alla långivare som erbjuder bolån måste presentera sin snittränta löpande. Regeln infördes för att konsumenter lättare skulle kunna ställa olika bankers räntor mot varandra men även för att förtydliga för kunderna att prutmöjlighet finns på listräntan.

Jämföra snittränta

Vad är snittränta?

Snittränta är ett snitt, ett jämförelseindex. Om en bank ger 50 bolån under en månad så kommer dessa bolån att ha olika räntenivåer. Detta bland annat beroende på lånets storlek, kreditvärdighet hos låntagare m.m. Snitträntan visar ett genomsnitt av dessa räntenivåer. Detta i förhållande till lånens storlek.

Om en bank har snittränta på 1,5 % under maj så betyder detta alltså att genomsnitträntan (i förhållande till de olika lånen) varit 1,5 % under denna period. En del låntagare kommer att ha fått högre ränta, en del lägre. Men genomsnittet hamnade där.

Varför använda snittränta?

Snitträntan talar om tre tydliga saker för dig som låntagare.

  • Går det att pruta?

Jämför bankens listränta och dess snittränta. Är det stor skillnad betyder det att chansen är stor att du kan ”pruta” ner listräntan och få bättre alternativ. Är listräntan och snitträntan på exakt samma nivå kan det betyda att banken har fast räntesats för alla låntagare och därmed är bolåneräntan inte prutbar alls.

  • Får du högre eller lägre en genomsnittet?

Om du blir erbjuden högre ränta än genomsnittet (snitträntan) bör du absolut fråga banken vad det är som gör att du inte får lägre ränta. Detta bör de detaljerat kunna svara på. I vissa fall kan du vidta åtgärder som sänker räntan – i andra fall får du enbart acceptera läget.

  • Snittränta visar banker med låg ränta

Jämförs listräntan från flera banker kan vissa banker komma i topp. Jämförs sedan snitträntan kan andra hamna i topp. Av dessa är snitträntan mest rättvis att jämföra. Det är ju trots allt den räntan som banken erbjuder i praktiken. Detta oavsett vad de säger sig ha för listränta.

Ger lägst snittränta alltid lägst bolåneränta?

Nej! Snitträntan är ett genomsnitt. Att en bank har lägst genomsnittsränta betyder inte att du kommer få lägst ränta hos dem. Om en bank exempelvis enbart ger ut lån till personer med 10 miljoner hos dem så kan de ha extremt låg snittränta. Men det betyder ju inte att du kommer få den räntan.

Snitträntan hos de större ”allmänna” bankerna kan vara en fingervisning om var lägre räntesatser går att få. Men det enda som svarar på frågan var du får bäst bolåneränta är genom att ansöka till flera banker. Sen vet du var du får bäst ränta utifrån de jämförda bankerna.