Jämföra låneräntan – men även…

De som jämför privatlån gör det oftast utifrån vilket lån som har lägst effektiv ränta. Därmed kan man välja det lån som i längden kostar minst att ha. Men är det enbart räntan som bör jämföras?

Inte nödvändigtvis. Om du tittar närmare när du olika jämför olika privatlån kommer du se att det finns mer än bara ränta att jämföra. I vissa fall kan andra punkter till och med väga tyngre.

Belopp

Behöver du låna 50 000 kr kommer en långivare som enbart lånar ut 30 000 kr knappast kunna vara behjälplig. Det är självklart och även något som begränsar vilka långivare du kan jämföra räntor hos.

Jämför när du ska låna pengar

Amorteringstid

Erbjuden amorteringstid kan vara helt avgörande för dig som vill pressa ner månadsbeloppet. Ju längre amorteringstid som du väljer desto mindre kommer du behöva betala per månad. En del erbjuder amorteringstid på max fem år medan vissa har upp till femton år. Men kom ihåg att lång amorteringstid även innebär mer ränta sett över hela låneperioden.

Betalningsfria månader

För vissa låntagare är det mycket viktigt att betalningsfria månader erbjuds i låneavtalet. Det innebär att låntagaren kan välja en, eller ett par, månader då någon betalning inte behöver ske på lånet. Många väljer exempelvis att inte betala under januari och augusti (efter julens och semesterns kostnader). På så vis kan man själv välja några månader per år då lånet inte belastar den totala ekonomin.

Låneförsäkring

Låneförsäkring marknadsförs även under namn som betalskydd eller låneskydd. Det är en försäkring som betalar ut ersättning om du som låntagare blir långtidssjukskriven eller arbetslös under längre perioder. Det brukar även innebära att ersättning betalas ut om låntagaren avlider.

På detta sätt ges ett ekonomiskt stöd när inkomsten för familjen minskar av olika anledningar. Tillfällen i livet då det kan upplevas tufft att få ekonomin att gå runt. Har man en ansträngd ekonomi finns alltså en fördel att teckna låneförsäkring när lånet tecknas. Detta för att inte förändrade ekonomiska förutsättningar ska skapa en situation då det är mycket svårt att ha råd med lånet.

Flexibel återbetalning

En del lån har så kallad ”flexibel återbetalning”. Med det menas att låntagare själv kan anpassa lånets amorteringstid flera gånger under lånets löptid. Är ekonomin ansträngd kan man välja längre amorteringstid vilket därmed får ner månadsbetalningen.  När sedan ekonomin stabiliserat sig kan kortare amorteringstid väljas igen varpå månadsbetalningen ökar och lånet snabbare blir återbetalt.

Påverka din ränta själv

Flera långivare premierar låntagare som återbetalar sina lån enligt avtal, provar andra tjänster från företaget m.m. I dessa fall kan exempelvis poäng samlas som sedan kan användas av låntagaren för att få lägre ränta eller andra förbättrade villkor.

Erbjuds medsökande

Om du har medsökande till lånet kommer detta öka chansen för att banken ska bevilja låneansökan. Det beror på att det är två personer som är betalningsansvariga istället för bara en. Beroende på vem du har som medsökande ökar chansen olika mycket.

En fördel att ha medsökande är även att räntan kan bli något bättre just eftersom det skapar en ökad trygghet för långivaren. Däremot är det inte alla långivare som erbjuder medsökande.