Jämföra effektiva räntor

Du har säkert hört det från långivare och experter på privatekonomi. Det är en stående rekommendation – jämför räntor på lån innan du tecknar lånet!

Det är absolut viktigt att jämföra räntorna. Men det är inte hela sanningen. Det viktigaste är att jämföra effektiv ränta och inte enbart den årsränta som långivaren har. Orsaken är att många långivare har flera kostnader som läggs till utöver räntan.

Det finns till och med exempel där lånet har en ränta på ca 30 % men där den effektiva ränta blir 60 % ! Det på grund av uppläggningsavgift och aviavgifter. (Effektiv ränta visar kostnaden som ränta och avgifter tillsammans skapar)

När lån ska jämföras är det därför den effektiva räntan som ska ställas mot varandra. I annat fall är risken stor att man väljer ett av de sämre lånealternativen.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta innebär den totala kostnaden för ett lån under ett år (översatt i procent). Om du exempelvis tecknar ett lån på 100 000 kr och under ett år betalar 10 000 kr i räntor och avgifter innebär det en effektiv ränta på 10 %. Det kan i princip vara ett lån med 5% i ränta men med mycket stora avgifter.

Ett annat lån som också tecknas på 100 000 kr kanske har 9% ränta men har däremot låga avgifter. Även detta lån kan ha en effektiv ränta på 10 %.

Den effektiva räntan speglar därmed helhetskostnaden per år. Det är därför som experter ofta anger att man ska jämföra den effektiva räntan på lånen – inte den nominella räntan.

Jämföra effektiva räntor

Men ränteavdraget då?

Två lån som har exakt samma effektiv ränta kan faktiskt vara olika dyra. Orsaken är att ränteavdraget enbart får användas just på räntor. Inte på avgifter. För att göra det tydligt kan ett exempel tas från två olika snabblån som finns tillgängliga i Sverige.

Ett av dessa lån har ”ingen ränta” då lånet enbart är uppbyggt av avgifter. Ett lån på 2000 kr, under en månad, kostade i oktober 2018 hela 574 kr. Eftersom det inte är något ränteavdrag på avgifter går det inte att få tillbaka något på ränteavdraget.

Skulle dessa 574 kr istället varit ränta hade 30% av summan kunnat fås tillbaka på skatten på kommande deklaration. I detta fall hade alltså en tredjedel av kostnaden gått att få tillbaka.

Den effektiva ränta kan alltså jämföras men man bör vara uppmärksam på om det är ränta eller avgifter som den effektiva räntan främst består av.

Men kapitalkostnaden då?

Ett lån som har lägre effektiv ränta än ett annat lån kostar mindre per år. Detta eftersom den effektiva räntan just speglar årskostnaden i förhållande till lånesumman. Samtidigt säger detta inget om hur mycket du kommer betalat på lånet fram till att det är helt avbetalat.

Har du ett lån med effektiv ränta på 7% och betalar tillbaka detta under 10 år har du självklart betalat mer totalt än om du har en effektiv ränta på 9% och betalar tillbaka under 5 år. Här kan man istället se på kapitalkostnaden. Med kapitalkostnad menas hur stor summa som du totalt har betalat på lånet när det är återbetalt.

Sök först och främst det lån med lägst kapitalkostnad – det är det billigaste lånet.